marusei_05
marusei_05

1. Platinum

2. Asagi

3. Shiro Utsuri

4. Maruten Showa

4. Ochiba